دسترس‌ پذیری چیست؟

دسترس‌ پذیری

تعریف کلی دسترس‌ پذیری چیست؟ دسترس‌ پذیری روشی است که از طریق آن اطلاعات، فعالیت‌ها، و یا محیط برای استفاده‌ی هرچه بیشتر مردم کاربردی‌تر و کارآمدتر می‌شود. طراحی معماری مثالی رایج و معمول از دسترس‌پذیری است که به احتمال زیاد همگی با آن روبرو شدیم. ورودی‌های دسترس‌پذیر ساختمان نمونه‌ای از آنها است. نرده‌ها، رمپ‌ها، درهای […]