نردبان کمکی

این نردبان برای کمک به نشستن و دراز کشیدن  افراد دارای محدودیت حرکتی در یک سایز مناسب برای کلیه افراد تولید شده است.

نردبان کمکینردبان کمک توانبخشی

موارد استفاده

  • کمک به نشستن و دراز کشیدن افراد دارای معلولیت
  • تسهیل جا به جایی و نشستن برای خانمهای باردار و افراد دارای ضعف کمر
  • وسیله ای برای تقویت عضلات دست، بازو و کمر برای افراد سالمند

 

مناسب برای:

  • تخت های بدون اتکا برای بلند شدن و نشستن
  •  کلینیک های توانبخشی
  • مراکز فیزیوتراپی

 

نکته

 * این محصول برای افرادی که دارای بی حسی و یا عدم تحرک دستو بازوان هستند، توصیه نمی شود .

 

مشخصات فنی:


 

نردبان توانبخشینردبان توانبخشی پزشکی

نردبان توانبخشینردبان توانبخشی لرد