دستگیره عصایی پایه دار

این محصول برای اتکای بیشتر هنگام نشستن و ایستادن در ابعاد استاندارد طراحی و تولید شده است.

دستگیره عصایی پایه دار

 

موارد استفاده دستگیره عصایی پایه دار :

  • کمک به ایستادن ایمن افراد در هنگام استفاده از سینک و یا روشویی

  • کنار توالت فرنگی و یا صندلی حمام برای افراد دارای محدودیت حرکتی و یا سالمندان

  • جلوگیری از زمین خوردن در مکان های لغزنده مانند سرویس های بهداشتی
قیمت دستگیره عصایی پایه دار

 

دستگیره عصایی پایه دار مناسب برای :

  • کنار روشویی
  • کنار توالت فرنگی

  • کنار صندلی حمام
فروش دستگیره عصایی پایه دار

مشخصات دستگیره عصایی پایه دار

 
دستگیره عصایی پایه دار