دستبند سیواپ

امروزه در دنیای مدرن بسیاری از افراد جامعه  به ویژه افراد سالمند به تنهایی زندگی می کنند و این برای خود شخص ، دوستان و خانواده های این افراد می تواند بسیار نگران کننده باشد. تحققیقات نشان داده است که تاخیر در اطلاع رسانی سریع به مراکز امدادی در هنگام اضطراری مانند زمین خوردن، سکته های قلبی ، مغزی و مانند آنها  مخصوصا در دوران سالمندی معمولاعوارض جبران ناپذیری به همراه دارد که در بعضی از موارد متاسفانه به مرگ منجر می شود.گردن بند و دستبندهای سیواپ این دغدغه بزرگ خانواده ها را به سادگی برطرف میکند.

دستبند سیواپ

عملکرد دستبند سیواپ

  • کافی است در مواقع اضطراری دکمه SOS  فشرده شود
  • در کسری از ثانیه به شماره های از پیش تنظیم شده در اپلیکیشن، پیامک “درخواست کمک” ارسال شده و در پی آن با این شماره ها تماس خودکار گرفته می شود.
  • همزمان یک مرکز پشتیبانی 24 ساعته، تمامی درخواستهای کمک را دریافت و در صورت عدم پاسخگویی خانواده، با فرد تماس  گرفته و مراحل امداد و نجات را پیگیری می نماید.

دستبند سالمندان سیواپ        عملکرد دستبند سیواپ

 این محصول حاصل همکاری مشترک لرد با سِیواَپ بوده و بصورت انحصاری توسط لرد در سراسر کشور توزیع می شود.