فریم توالت فرنگی

 

فریم توالت فرنگی لرد بدون نیاز به نصب با ساختاری زیبا و محکم با تحمل وزنی حداکثر  190کیلوگرم طراحی و ساخته شده است.  

فریم توالت فرنگی                   

موارد استفاده فریم توالت فرنگی

  • ایجاد اتکایی ایمن هنگام نشستن در جایی که دسترسی به دیوار وجود ندارد
  • برقراری تعادل و پیشگیری از زمین خوردن هنگام استفاده ازسرویس بهداشتی
  • محدود کردن فضای نشستن برای افراد با مشکلات تعادلی
  • دسترسی آسان به دستمال کاغذی
  • مناسب برای فضاهای استیجاری به دلیل عدم نیاز به نصب

فریم کمکی توالت فرنگی

فریم توالت فرنگی مناسب برای:

  • کنار توالت فرنگی مخصوصا در جایی که دسترسی به دیوار وجود ندار
  • کنار صندلی و مبل های بدون حفاظ

 

مشخصات فریم توالت فرنگی:


فریم توالت فرنگی
 
توالت فرنگی معلولین