گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1397/09/18 - 16:10
كد :2

کارآفرینی معلول توانمند مرکز کهگیلویه و بویراحمد برای دیگر معلولان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزکهگیلویه وبویراحمد، خانم میهن خواه معلول توانمندی است که در ۸ سالگی به علت فلج اطفال معلول شد و در سال ۸۷، با راه اندازی واحد تولیدی برای ۵ نفر اشتغال زایی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزکهگیلویه وبویراحمد، خانم میهن خواه معلول توانمندی است که در ۸ سالگی به علت فلج اطفال معلول شد و در سال ۸۷، با راه اندازی واحد تولیدی برای ۵ نفر اشتغال زایی داشته است. 
وی با اشاره به اینکه تمام کارگران این واحد تولیدی معلول هستند، افزود: در این کارگاه تولیدی لباس های مخصوص بیمار تولید می شود. 
ایشون با بیان اینکه در حال حاضر در این واحد تولیدی ۴۰ معلول مشغول به کار هستند، گفت: در این کارگاه تولیدی ماهیانه ۸ هزار دست لباس مخصوص بیمار تولید می شود. 
وی افزود: به دلیل کیفیت بالا تولیدات این کارگاه به استان های فارس، بوشهر، اصفهان وخوزستان ارسال می شود. 
اینشون اضافه کردند: با توسعه کارگاه تولیدی در آینده نزدیک تعداد کارگران و محصولات تولیدی دوبرابر افزایش پیدا می کند.