گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 13100/03/25 - 11:31
كد :9

نقش نردبان کمکی

نقش نردبان کمکی در توانبخشی افراد کم توان جسمی پررنگ بوده و در استقلال این افراد تاثیر بسزایی دارد.

افراد کم توان جسمی برای حرکات معمول و روزمره خود نیاز به تکیه گاه و کمک دارند. کمک به افراد کم توان با دشواری های زیادی همراه است. حتی اگر فرد کمک کننده و یا پرستار نیروی بدنی کافی ای داشته باشد، صرف وقت دائمی برای آن دشوار است. افراد کم توان نیاز به پرستار 24 ساعته دارند چراکه کوچکترین حرکات آنها با کمک انجام می شود.

نردبان کمکی

نردبان کمکی از جنس پلی استر به شکل نواری ساخته شده است. پهنای نوار نردبان کمکی 285 سانتی متر با کاور نایلونی ضخیم است. نردبان کمکی مورد استفاده افراد کم توان در نقاطی است که احتیاج به تکیه گاه دارند، مانند: تخت های بدون اتکا برای بلند شدن و نشستن، کلینیک های توانبخشی و مراکز فیزیوتراپی است که در این مراکز تمرکز مددکاران بر روی حرکات افراد کم توان بدون نیاز به کمک شخصی است.

نردبان کمکی

طرز کار نردبان کمکی

در افرادی که به دلیل قطع نخاع، بیماری عضالنی، MS ،دچار ضعف عضالت شکمی، لگنی و ستون فقرات میشوند بلند شدن از وضعیت خوابیده به نشسته و یا نشسته به وضعیت خوابیده، و یا جابجایی از تخت بسیار دشوار بوده و همواره نیاز به کمک دارند. این وسیله جهت تغییر وضعیت بر روی تخت، استفاده در حمام و سرویسهای بهداشتی به عنوان دستگیرههای کمکی برای جابجایی از روی صندلی چرخدار،تعلیق عضو، انجام حرکات ورزشی و ... کمک زیادی به فرد ناتوان میکند. طرز استفاده از نردبان کمکی بسیار ساده می باشد فقط کافی است انتهای نوارها به قسمتی مطمئن و ثابت متصل گردد.پس از آن شخص معلول برای حرکت کردن خیلی راحت می تواند پله ها و یا نوار های نردبان را تکیه گاه کرده و از جای خود بلند شود.