دستگیره استیل ال شکل | شرکت کیان تجهیز مهرآفرین
دستگیره استیل ال شکل موارد استفاده دستگیره استیل ال شکل دستگیره ال شکل بستگی به موقعیت و نیاز افراد می تواند با بازوی بلند به صورت افقی یا عمودی بر روی دیوار نصب شود که از موارد استفاده آن می توان اشاره کرد به : کمک به جا به جایی افراد از یک مکان به مکان دیگر از طریق سطح هموار و یا پله ...
دستگیره استیل وی شکل | شرکت کیان تجهیز مهرآفرین
دستگیره استیل وی شکل موارد استفاده دستگیره استیل وی شکل دستگیره وی شکل با یک بازوی افقی و بازوی دیگر در ١٢٠ درجه نسبت به افق روی دیوار نصب  می شود که از موارد استفاده آن می توان اشاره کرد به :  کمک به افراد کم توان درهنگام برخاستن درعین ایجاد تکیه گاه هنگام نشستن   ک ...