دستگیره استاتیک ال شکل | شرکت کیان تجهیز مهرآفرین
دستگیره استاتیک ال شکل  موارد استفاده دستگیره استاتیک ال شکل دستگیره ال شکل بستگی به موقعیت و نیاز افراد می تواند با بازوی بلند به صورت افقی یا عمودی بر روی دیوار نصب شود که از موارد استفاده آن می توان اشاره کرد به : کمک به افراد کم توان در هنگام برخاستن درعین ایجاد تکیه گاه هنگام ...
دستگیره استاتیک تاشو | شرکت کیان تجهیز مهرآفرین
دستگیره استاتیک تاشو موارد استفاده دستگیره استاتیک تاشو دستگیره های استاتیک تا شوی لرد، در ٢ سایز متفاوت،  متناسب با وزن اشخاص و جایگاه نصب آنها طراحی شده اند. که از موارد استفاده آن می توان اشاره کرد به : •    ایجاد اتکای مطمئن هنگام نشستن •    دس ...
دستگیره استاتیک ثابت ساده | شرکت کیان تجهیز مهرآفرین
دستگیره استاتیک ثابت ساده موارد استفاده دستگیره استاتیک ثابت ساده دستگیره های ساده و ثابت لرد، در چهار سایز مختلف، متناسب با محل قرارگیری آن طراحی شده اند که از موارد استفاده آن می توان اشاره کرد به : •    کمک به افراد کم توان در هنگام برخاستن •    ایجا ...
دستگیره استاتیک وی شکل | شرکت کیان تجهیز مهرآفرین
دستگیره استاتیک وی شکل موارد استفاده دستگیره استاتیک وی شکل دستگیره وی شکل با یک بازوی افقی وبازوی دیگر در١٢٠ درجه نسبت به افق روی دیوارنصب  می شود که از موارد استفاده آن می توان اشاره کرد به : •    کمک به افراد کم توان درهنگام برخاستن درعین ایجاد تکیه گاه هنگام نشست ...
دستگیره استیل ال شکل | شرکت کیان تجهیز مهرآفرین
دستگیره استیل ال شکل موارد استفاده دستگیره استیل ال شکل دستگیره ال شکل بستگی به موقعیت و نیاز افراد می تواند با بازوی بلند به صورت افقی یا عمودی بر روی دیوار نصب شود که از موارد استفاده آن می توان اشاره کرد به : کمک به جا به جایی افراد از یک مکان به مکان دیگر از طریق سطح هموار و یا پله ...
دستگیره استیل وی شکل | شرکت کیان تجهیز مهرآفرین
دستگیره استیل وی شکل موارد استفاده دستگیره استیل وی شکل دستگیره وی شکل با یک بازوی افقی و بازوی دیگر در ١٢٠ درجه نسبت به افق روی دیوار نصب  می شود که از موارد استفاده آن می توان اشاره کرد به :  کمک به افراد کم توان درهنگام برخاستن درعین ایجاد تکیه گاه هنگام نشستن   ک ...
دستگیره استیل ساده | دستگیره استیل ضد زنگ ساده | شرکت کیان تجهیز مهرآفرین
دستگیره استیل ساده موارد استفاده دستگیره استیل ساده دستگیره های استیل ساده لرد، در چهار سایز مختلف، متناسب با محل قرارگیری آن طراحی شده اند که ازموارد استفاده آن می توان اشاره کرد به : کمک به افراد کم توان در هنگام برخاستن نصب در کنار دوش، وان حمام واستخر و سونا برای ایمنی عمو ...