شرکت لرد

بیست و چهارمین کنگره کاردرمانی ایران

بیست و چهارمین کنگره کاردرمانی ایران

بیست و چهارمین کنگره کاردرمانی ایران بیست و چهارمین کنگره کاردرمانی ایران آبان ماه 1402 توسط انجمن علمی کاردرمانی ایران, با همکاری بورد تخصصی کاردرمانی و حمایت دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در شهر تهران برگزار می شود. بیست و چهارمین کنگره کاردرمانی ایران بصورت سالانه به همت انجمن علمی کاردرمانی ایران و مشارکت […]