محصولات

  • همه محصولات
  • زندگی مستقل
  • مناسب سازی
  • لوازم جانبی
  • توانبخشی
  • همه محصولات
  • زندگی مستقل
  • مناسب سازی
  • لوازم جانبی
  • توانبخشی

محافظ کنار تختی

۷۸۰/۰۰۰ تومان

نوار ضد لغزش

۸۵۰/۰۰۰ تومان۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان

اسکوتر بورد

۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان

دستگیره کمکی استیل ساده

۳۶۴/۰۰۰ تومان۴۹۰/۰۰۰ تومان

اکو رمپ سیار لرد

۶۹۳/۰۰۰ تومان۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان

دستگیره‌ کمکی ثابت

۱۶۲/۵۰۰ تومان۲۳۸/۰۰۰ تومان

دستگیره کمکی تاشو

۶۲۳/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان

ارتفاع دهنده توالت فرنگی

۲۶۲/۵۰۰ تومان۲۷۷/۰۰۰ تومان