تشک ویلچر لرد

1/220/000 تومان1/620/000 تومان

اسکوتر بورد

2/187/000 تومان

رمپ سیار ویلچر

180/000 تومان17/500/000 تومان

محافظ کنار تختی

937/500 تومان

ارتفاع دهنده توالت فرنگی

375/000 تومان437/500 تومان

دستگیره کمکی استیل

479/000 تومان632/000 تومان

نوار ضد لغزش

850/000 تومان2/400/000 تومان

تخفیف!

تخته ترانسفر لرد

4/050/000 تومان6/750/000 تومان