تاییدیه آسانسور معلولان ۲۰ ایستگاه خط ۷ متروی تهران صادر شد

اسانسور معلولان

تاییدیه آسانسور معلولان ۲۰ ایستگاه خط ۷ متروی تهران صادر شد کارشناس مدیریت فنی مهندسی متروی تهران گفت: استقرار گیت ویژه معلولان، رمپ برای تنظیم اختلاف سطح در ورودی‌ها، آسانسور و پله برقی از فاکتورهای مناسب‌سازی ویژه معلولان در ایستگاه‌های مترو است که در تلاش هستیم در تمامی ایستگاه‌ها به تناوب و براساس مختصات آنها […]