کمک هزینه اقلام بهداشتی معلولان دو برابر شد

اقلام بهداشتی معلولان

اقلام بهداشتی معلولان جزو موارد ضروری برای زندگی مستقل افراد دارای معلولیت است. در همین رابطه خبری با عنوان پرداخت کمک هزینه خرید اقلام بهداشتی معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور منتشر شد. لازم به ذکر است بسیری از افراد دارای معلولیت به دلیل تورم اقلام بهداشتی قادر به خرید موارد مورد نیاز خود نیستند. عدم […]