امنیت روانی معلولین اولین چیزی‌ست که در یک شهر مناسب‌سازی نشده، سلب می‌شود

امنیت روانی معلولین

امنیت روانی معلولین اولین چیزی‌ست که در یک شهر مناسب‌سازی نشده، از معلولان سلب می‌شود ایسنا/خراسان رضوی عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به نقش امنیت در حوزه طراحی شهری، گفت: یکی از جنبه های امنیت، امنیت روانی است. وقتی توانیابی که از نعمت چشم محروم است به خیابان می‌رود، درصورتی […]