نکات مهم در خرید رمپ سیار

خرید رمپ سیار

نکات مهم در خرید رمپ سیار خرید رمپ سیار که مشخصات مناسبی با توجه به نیاز ما داشته باشد نیازمند دانستن نکات مهمی است. رمپ یا سطح شیب‌دار در مکان‌هایی که پله و یا مانع دارند نصب می‌شود تا افرادی که ویلچر، واکر و کالسکه دارند و یا افرادی که پله برایشان سخت و مشکل […]