مناسب‌سازی بازی‌های کامپیوتری

مناسب‌سازی بازی‌های کامپیوتری

مناسب‌سازی بازی‌های کامپیوتری مناسب‌سازی بازی‌های کامپیوتری موضوعی است که کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد. مناسب‌سازی عموماً فرصت کسب تجربه و حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت را فراهم می‌کند. دنیای بازی‌های کامپیوتری اما معمولاً برای افراد غیر معلول طراحی‌شده‌اند و بسیاری از افراد معلول که در دست‌ها دارای معلولیت هستند فرصت بازی کردن را ندارند. در این […]