شرکت لرد

مثالی از دسترس‌پذیری

مثالی از دسترس‌پذیری

مثالی از دسترس‌پذیری گاهی‌اوقات از ما می‌پرسند، «مثال دسترس‌پذیری چیست؟». مثال دسترس‌پذیری می‌تواند هر گونه محتوا یا عملکردی باشد که به طور کامل در دسترس و قابل استفاده توسط افراد معلول است. می‌توانیم به عناصر و  ویژگی‌های مستقل یا تجربه‌ی کلی از وب اشاره کنیم. نمونه‌های رایج از اهمیت ویژگی‌های دسترس‌پذیری عبارتند از: ویژگی‌های دسترس‌پذیری […]