آرشیو برچسب‌ها: مناسب سازی اصولی

امنیت روانی معلولین اولین چیزی‌ست که در یک شهر مناسب‌سازی نشده، از معلولان سلب می‌شود ایسنا/خراسان رضوی عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به نقش امنیت در حوزه طراحی شهری، گفت: یکی از جنبه های امنیت، امنیت روانی است. وقتی توانیابی که از نعمت چشم محروم است به خیابان می‌رود، درصورتی […]