مناسب سازی وب سایت‌ها

مناسب سازی وب سایت‌ها

مناسب سازی وب سایت‌ها قدرت وب در جهانی بودن آن است. دسترسی برای همه بدون در نظر گرفتن معلولیت، جنبه‌ای اساسی و مهم است. تیم برنرز لی[1]، مدیر W3C و مخترع شبکه جهانی وب مناسب سازی وب سایت‌ها بسیار مهم است. اساساً طراحی وب باید به نحوی باشد که همه‌ی افراد چه از لحاظ سخت‌افزاری، […]