بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور برگزار شد

مناسب سازی

بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور برگزار شد بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با حضور جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور،طریفی حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی،قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور و نمایندگانی از شهرداری تهران،بنیاد شهید،شورای […]