با کمترین هزینه مناسب سازی هتل خود را انجام دهید

هزینه مناسب سازی هتل

با کمترین هزینه مناسب سازی هتل خود را انجام دهید علاوه بر اینکه هتل‌ها باید از ابتدایی‌ترین امکانات برای افراد دارای معلولیت مثل آسانسور و رمپ برخوردار باشند و حداقل یک اتاق متناسب با شرایط این افراد داشته باشد، همچنین باید مکان‌های عمومی و امکانات رفاهی را برای این مهمانان مناسب سازی کنند. مناسب سازی […]