مقالات و گزارش‌های مفید در رابطه با مناسب سازی، توانبخشی و زندگی مستقل

خرید محصولات لرد 

تخته ترانسفر لرد

4/500/000 تومان7/500/000 تومان

نوار ضد لغزش

850/000 تومان2/400/000 تومان

دستگیره کمکی تاشو

793/000 تومان1/050/000 تومان

ارتفاع دهنده توالت فرنگی

375/000 تومان437/500 تومان

رمپ سیار ویلچر

260/000 تومان17/500/000 تومان

محافظ کنار تختی

937/500 تومان