وبلاگ

مقالات و گزارش‌های مفید در رابطه با مناسب سازی، توانبخشی و زندگی مستقل و ایمن

نوار ضد لغزش

۸۵۰/۰۰۰ تومان۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان

دستگیره کمکی تاشو

۶۲۳/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان

ارتفاع دهنده توالت فرنگی

۲۶۲/۵۰۰ تومان۲۷۷/۰۰۰ تومان

اکو رمپ سیار لرد

۶۹۳/۰۰۰ تومان۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان

محافظ کنار تختی

۷۸۰/۰۰۰ تومان

دستگیره کمکی استیل ساده

۳۶۴/۰۰۰ تومان۴۹۰/۰۰۰ تومان