شرکت لرد

تعامل با افراد دارای معلولیت و مناسب سازی در هتل

تعامل با افراد دارای معلولیت و مناسب سازی در هتل

تعامل با افراد دارای معلولیت و مناسب سازی در هتل مناسب سازی در هتل تنها سخت افزاری نیست. مناسب سازی ابعاد مختلفی دارد که بیشتر در مورد انواع مناسب سازی و روش های اجرای مناسب سازی حرف زده می شود. در ایالات متحده از هر چهار بزرگسال یک نفر دارای مشکلات جسمی است و این […]