تا مناسب سازی شهر برای معلولان فاصله زیادی داریم

مناسب سازی شهر

تا مناسب سازی شهر برای معلولان فاصله زیادی داریم به گزارش قدس خراسان، استفاده از پل عابر پیاده، وسایل حمل و نقل عمومی، طی کردن پیاده‌رو و… جزو حقوق بدیهی هر شهروندی است؛ اما استفاده از همین امکانات برخی وقت‌ها برای افراد کم‌توان تبدیل به یک حسرت می‌شود. وقتی ورود ویلچر به اتوبوس و خروج از […]