استفاده از ظرفیت مردم برای مناسب سازی فضای منزل و محل کار

مناسب سازی فضای منزل

علی نصیری در جلسه کمیته مناسب سازی استان با اشاره به حقوق افراد دارای معلولیت گفت: افراد دارای معلولیت مانند سایر افراد حق دارند که به راحتی در فضا‌های شهری به ویژه معابر و پیاده رو‌ها تردد کنند و در این رابطه با مشکل و مانعی مواجه نباشند.  وی افزود: آن‌ها همچون سایر افراد دارای حقوق شهروندی هستند و […]