Tag Archives: مناسب سازی

نکاتی برای مناسب سازی حمام مناسب سازی حمام مهم‌ترین کار در زمینه رسیدن به زندگی مستقل و ایمن برای افراد دارای معلولیت یا سالمندان است. هیچ کاری مهم‌تر از ساختن حمامی مطمئن و ایمن برای افراد دارای معلولیت و سالمندان نیست، حمامی که ضمن ایمن بودن‌ سالمندان در آن، به‌راحتی از امکانات حمام هم استفاده […]

مناسب سازی هتل‌ها برای افراد دارای معلولیت وقتی صحبت از معلولیت می‌شود اکثر افراد نمی‌توانند رنجی که افراد دارای معلولیت متحمل می‌شوند را درک کنند، شوربختانه در کشور ما به دلیل جنگ ایران و عراق، تصادفات جاده‌ای، رعایت نکردن اصول ایمنی درکارهای صنعتی، بیماری و مشکلات ژنتیکی افراد زیادی به معلولیت دچار هستند. به طوریکه […]